RMN company s. r. o.

Sídlo
Komenského 26
Bernolákovo 900 27


Tel: +421 903 554 347

E-mail: rmn@rmncompany.sk


IČO: 444 01 558
IČ DPH: SK2022697226
BANKOVÉ SPOJENIE:

spoločnosť s.r.o. Zapísaná v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 54859/B